als je kind niet in het systeem past
Monique Eggink

Monique Eggink

Monique is een gepassioneerd homeopaat met een onbedwingbare honger naar nieuwe inzichten. Zij onderzoekt en wil het grote geheel zien: Wat is de essentie? Zij combineert zoveel mogelijk stromingen binnen de homeopathie, maar gebruikt ook inzichten uit bijvoorbeeld de yoga traditie, filosofie en psychologie. Monique is een voorstander van puur natuur.

Nieuwetijdskind of ADHD?

Een nieuwetijdskind laat veel ‘ander’ gedrag zien. Dit gedrag hoort erbij. Het zijn kinderen die je een spiegel voorhouden en je laten zien wat je zelf nodig hebt. Of ze zijn de voorbodes van onze nieuwe wereld.

Wat doe je nu als je kind niet past in het huidige systeem? Hoe ga je om met het vermoeden of de diagnose AD(H)D als je tevens weet of vermoedt dat je kind een nieuwetijdskind is?

Houdt rekening met de achtergrond van het nieuwetijdskind

Steeds meer kinderen krijgen labels als ADHD, ADD of PDD-Nos opgeplakt. Aan de ene kant komt dit omdat men steeds sneller vindt dat kinderen afwijken van gestandaardiseerde normen en aan de andere kant omdat inderdaad steeds meer kinderen dit gedrag laten zien. Het is echter altijd nodig rekening te houden met de achtergronden hiervan. Het opplakken van een label doet lang niet altijd recht aan wie het kind is.

Signaal aan de omgeving

Een heleboel kinderen zouden misschien helemaal geen beroep hoeven doen op de hulpverlening als we beter gaan zien wie ze eigenlijk zijn en wat ze van ons nodig hebben. Het mag duidelijk zijn dat de oorzaak van problemen lang niet altijd gezocht hoeft te worden bij de kinderen. In heel veel gevallen is hun gedrag alleen maar een signaal aan de omgeving. (Als je bijvoorbeeld ziet dat een kind vooral druk uit school komt, even rust nodig heeft en daarna weer zichzelf is, weet je dat het te gevoelig is voor de prikkels in de schoolomgeving.)

Nieuwetijdskind baat bij een benadering vanuit hun omgeving

In de reguliere hulpverlening houdt men echter, uitzonderingen daargelaten, nog steeds weinig rekening met een spiritueel mensbeeld; een behandeling is er meestal op gericht het kind in te passen in ons maatschappelijk systeem. Om dit zo snel mogelijk te bereiken, en uit tijdgebrek, wordt nogal eens volstaan met het geven van medicatie. Hiervoor wordt tegenwoordig met name Ritalin ingezet. Dit is een heel zorgelijke ontwikkeling, niet alleen omdat de verantwoordelijkheid voor het probleem hiermee nadrukkelijk bij het kind gelegd wordt, wat lang niet altijd terecht is, maar ook omdat kinderen met intuïtief bewustzijn veel meer baat hebben bij een andere benadering vanuit hun omgeving en een goede begeleiding.

Hen zien zoals ze zijn in de context van de oorzaak

Wat een nieuwetijdskind wezenlijk helpt, is dat we hen zien zoals ze zijn en dat we hen begeleiden in het leren omgaan met hun kwaliteiten en mogelijke problemen. Als een kind bepaald ‘afwijkend’ gedrag laat zien, is er natuurlijk wel degelijk sprake van een probleem. Het is echter altijd zaak goed uit te zoeken wat hiervan de oorsprong is.

Ondersteuning in het proces (met homeopathie)

Een goede afweging is altijd noodzakelijk. Een belangrijke vraag blijft altijd of het inzetten van Ritalin wel gerechtvaardigd is. Er zijn voor Ritalin ook goede alternatieven. Er werken therapeuten met orthomoleculaire voedingsmiddelen en ook in de homeopathie en bloesemtherapie zijn heel werkzame middelen bekend. Deze middelen ondersteunen kinderen bovendien in hun processen, ze doen zowel iets aan de symptomen als aan de oorsprong van het probleem. Bekend is dat Ritalin slechts een symptoombestrijder is, het doet helemaal niets aan de oorzaak van de klacht.

Begeleiding, ondersteuning en homeopathie

Specifieke begeleiding en ondersteuning van het kind en zijn omgeving wordt sterk aanbevolen. Medicatie kan daarbij nodig zijn, maar kan nooit een goede begeleiding vervangen. Kinderen die zich met alles verbonden voelen, hebben mensen in hun omgeving nodig die structuur, begrenzing en rust bieden. Gebeurt dit onvoldoende, dan verliezen kinderen zichzelf. Structuur en begrenzing geeft kinderen een gevoel van veiligheid, overzicht en rust.

Bron: Nieuwetijdskinderen, Het intuïtieve kind in gezin, onderwijs en hulpverlening. Carla Muijsert-van Blitterswijk, Uitgeverij Ank-Hermes, vierde druk sept 2003

Deel dit bericht
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ontvang gratis mijn berichten over een andere kijk op gezondheid

Je kunt je altijd uitschrijven. Door op de knop te drukken ga je ermee akkoord dat ik je gegevens met zorg verwerk volgens mijn privacyverklaring. 

Je gegevens zijn bij mij veilig volgens AVG. Ik verkoop ze niet door. Je kunt jezelf weer eenvoudig uitschrijven.