Homeopathie Holten / Monique Eggink besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content op deze website. Homeopathie Holten / Monique Eggink is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent. Homeopathie Holten / Monique Eggink kan hiervoor dus ook niet aansprakelijk worden gesteld. 

Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Homeopathie Holten / Monique Eggink.

Mocht u vragen hebben dan verzoek ik u contact met mij op te nemen.