Consultprijs 2022

Ik verwacht dat je tijdens je behandeling iedere 4-6 weken een vervolgafspraak maakt. Opvolgende afspraken zijn essentieel om je behandelplan bij te stellen en je te bewegen op je pad. Op langere termijn wil ik je aanmoedigen om een actieve deelnemer te zijn in je eigen genezing en in staat te zijn zelfstandig je dosering en aanpassing te maken.
 • 1e consult: intake van 1,5 uur. We onderzoeken het leefgebied om te zien waar de blokkade is ontstaan, waardoor je zelf niet meer kunt herstellen. Prijs is €120
 • 2e consult: Middelbespreking. Ik ben intussen intensief aan de slag geweest met onderzoeken, studeren en vooral invoelen van het best passende middel voor jou. We gaan samen het middel bespreken, zodat jij zelf ook ziet waar de blokkade zit. Het tijdsbeslag is variabel - wat heb je nodig? Bij de een 1 uur, bij de ander 1,5 uur. Na je eerste consult ga ik een verslag maken en zien waar in je leefgebied mogelijke blokkades liggen. Aan de hand hiervan maken we een behandelplan en middelkeuze. Prijs varieert van €85 - 120
 • 3e consult: bespreking van je ontwikkeling. Puntsgewijs evalueren van de ontwikkeling van je klacht(en)/ziekte en van jezelf. Heel belangrijk om dit puntsgewijs te doen, omdat met de grootste regelmaat een verbetering niet gezien wordt. Wat weg is, is immers weg! Vervolgens, gaan we door met het middel, kiezen we een hogere potentie, of is nu een ander middel nodig omdat je op een 'andere weg' zit? Of omdat de eerste laag van de ui is afgepeld. Prijs varieert van €45 - 120
 • 4e consult: wat is er ontwikkeld? Opnieuw puntsgewijs evalueren van je klacht(en) / ziekte. Wat is er nodig? Zelfde midel, een hogere potentie of opnieuw een ander middel doordat een andere laag van behandeling naar voren is gekomen. Prijs varieert van € 45 - 120
 • 5e consult: zelfde als vierde consult. Ziekte heeft tijd gehad om te ontstaan en het heeft meestal ook tijd nodig om weer te gaan. Niet omdat homeopathie heel langzaam werkt, maar doordat je eigen systeem van zelfherstel tijd nodig heeft om weer in balans te komen.
 • Daarnaast zijn er ook acute consulten:
 • €45 voor een acuut consult van 10-30 minuten zonder studietijd. Hierbij is sprake van een acute klacht. Meestal ontstaan door virus, bacterie, blessure, breuk, operatie, etc. De oorzaak is direct duidelijk en ligt voor de hand.
 • € 85 voor een acuut consult van 30-60 minuten zonder studietijd. Hierbij is sprake van een acute klacht. Meestal ontstaan door virus, bacterie, blessure, breuk, operatie, etc. De oorzaak is direct duidelijk en ligt voor de hand. In dit consult is iets meer tijd om bij de symptomen stil te staan als de symptomen vaag zijn en er daarom meer vragen gesteld moeten worden om helderheid te krijgen voor correcte middelkeuze.
 • Algemeen:
 • € 85 voor een consult van 30 - 60 minuten (vervolgconsult - inclusief studietijd)
 • € 125 voor een consult van 60 - 120 minuten (eerste consult - inclusief studietijd)
 • € 150 Wandelconsult van 2 uur
 • Korte vragen (10 minuten) tijdens de behandeling horen erbij en worden niet in rekening gebracht (tenzij een ander middelvoorschrift volgt)
 • Afzeggen of verplaatsen van het (vervolg)consult kan natuurlijk altijd. Bij een afzegging binnen 24 uur voor onze afspraak of zonder melding niet komen, zal ik €85 in rekening brengen voor de gereserveerde tijd.

Overige

 • € 25 voor een herhaalrecept
 • € 75 voor een hooikoortskuur (Middelen + uitleg van 30 minuten)
 • € 50 Hooikoortskuur herhaling
 • € 85 Vaccinatiebegeleiding (= consultprijs) + € 16,50 voor de middelen
 • € 45 Workshop homeopathie per les van 2 uur bij deelname van minimaal 4 deelnemers. Prijs is exclusief doosje met 37 middelen en handboek (t.w.v. €72,50)