Homeopathie een diep werkende geneeswijze voor lichaam en geest

Klassieke Homeopathie is een diep werkende en energetische geneeswijze voor lichamelijke en geestelijke klachten. Mijn uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, op eigen wijze klachten ervaart en daarom ook een individuele aanpak nodig heeft. Ook al lijken jouw klachten op die van een ander, je ervaart ze op jouw eigen manier. Ook de achterliggende oorzaak is individueel. Daarom is een zorgvuldig uitgekozen homeopathisch middel nodig, die past bij de persoon in totaliteit. 

Als mens hebben we bovendien van nature een perfect werkend zelfgenezend vermogen. Door welke oorzaak kan dit van nature aanwezige vermogen gaan haperen? Door deze oorsprong te vinden kun je echt genezen. 

Homeopathie behandelt de basis van je klacht

Door deze behandelwijze wordt de bron of de basis van je klacht of ziekte behandeld en heeft je klacht geen bodem om terug te komen. Je herstelt daardoor niet alleen van je ziekte of klacht, maar er vind herstel in totaliteit plaats waardoor je als mens meer tot jezelf komt. 

Ik geloof er niet in dat we uit losse bouwsteentjes bestaan en dat ieder bouwsteentje voor zich functioneert. Ik geloof echter in een compleet systeem, waarin alle bouwsteentjes samenwerken en elkaar beïnvloeden. Ook invloeden van buitenaf hebben invloed op ons systeem. Niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. 

Hoe werkt homeopathie?

Homeopathie werkt met het gelijkheidsbeginsel ‘Similia similibus curentur’: de gelijke klacht herstellen met het gelijkende homeopathische middel, ook wel remedie genoemd. Om te herstellen geef ik je daarom een remedie met een geneesmiddelbeeld, wat zoveel mogelijk past bij jou ziektebeeld. Het gelijkende heft het gelijke op. 

Voordelen klassieke homeopathie

  • diep herstel van binnen uit, zonder onderdrukking
  • natuurlijke behandeling die geheel aansluit bij de werking van de natuurlijke werking van je lichaam
  • het is een stimulerende geneeswijze. Je natuurlijke herstelvermogen wordt gestimuleerd en daarmee je weerstand
  • klassieke homeopathie is een geneeswijze die werkt aan de oorzaak van je klacht of ziekte
  • je middel wordt individueel bepaald, waardoor het maatwerk is. Het is dé geneeswijze van de toekomst. Homeopathie loopt feitelijk vooruit!
  • verbanden tussen al je klachten worden gelegd
  • er wordt rekening gehouden met je levensverhaal – waar heb je aanleg voor?
  • geen dagelijkse inname meer van medicijnen
  • er wordt gestreefd naar een natuurlijke balans, doordat je dichter bij jezelf komt