Homeopathie - wat is het en wat doet het?

Klassieke Homeopathie is een diep werkende geneeswijze voor lichamelijke en geestelijke klachten. Ieder mens is uniek en ervaart klachten op een geheel eigen manier. Een individuele behandeling, zoals homeopathie, past daar goed bij. 

Homeopathie behandelt de basis van je klacht

Homeopathie behandelt de bron of de basis van je klacht of ziekte. Ik noem dat dachterliggende oorzaak. De behandeling gaat dus een stapje verder dan alleen naar de oorzaak te kijken. De achterliggende oorzaak betekent dat ik je behandeling laat aansluiten bij de vraag hoe het mogelijk is dat BIJ JOU deze klacht kan ontstaan. Je ziet hoe individueel de behandeling is en dat ik zowel lichaam als geest laat deelnemen in het behandeltraject. 

Door deze behandeling heeft je klacht geen bodem om terug te komen. Je herstelt niet alleen van je ziekte of klacht, maar er vind herstel in totaliteit plaats waardoor je als mens dichter bij jezelf komt.

We bestaan niet uit losse bouwsteentjes

Ik geloof er niet in dat we uit losse bouwsteentjes bestaan en dat ieder bouwsteentje voor zich functioneert. Ik geloof in een compleet systeem, waarin alle bouwsteentjes samenwerken en elkaar beïnvloeden. Ook invloeden van buitenaf hebben invloed op ons systeem. Niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. Daarom hecht ik zo aan klassieke homeopathie. Het behandelt niet de losse bouwsteentjes, maar het complete bouwwerk

Hoe werkt homeopathie?

Homeopathie werkt met het gelijkheidsbeginsel ‘Similia similibus curentur’: de gelijke klacht herstellen met het gelijkende homeopathische middel, ook wel remedie genoemd. Om te herstellen geef ik je daarom een remedie met een geneesmiddelbeeld, wat zoveel mogelijk past bij jou ziekte- of klachtenbeeld. Het gelijkende heft het gelijke op ontdekte Hahneman in 1824!

Het uitgekozen remedie stimuleert vervolgens je zelfherstellend vermogen, ook wel je vitale kracht genoemd, wat iedereen van nature bezit. Dat wil dus zeggen dat het remedie je weer in je eigen vitale kracht zet en dat zorgt voor herstel. 

Voordelen klassieke homeopathie

 • diep herstel van binnen uit, zonder onderdrukking
 • natuurlijke behandeling die geheel aansluit bij de werking van de natuurlijke werking van je lichaam
 • het is een stimulerende geneeswijze, die je natuurlijke herstelvermogen stimuleert en daarmee je weerstand
 • klassieke homeopathie is een geneeswijze die werkt aan de oorzaak van je klacht of ziekte
 • jouw middel past precies bij jou als mens en je klacht, waardoor het maatwerk is. Het is dé geneeswijze van de toekomst. Homeopathie loopt feitelijk vooruit!
 • een klacht staat niet op zich, maar het geheel beïnvloed elkaar. Dat laat ik je zien. 
 • ik kijk naar je levensverhaal – waar heb je aanleg voor? Waar hadden je ouders en zelfs overgrootouders aanleg voor?
 • geen dagelijkse inname meer van medicijnen
 • ik streef naar een natuurlijke balans, zodat je dichter bij jezelf komt

Volledige registratie & erkenning

 • HBO-diploma Klassieke Homeopathie (behaald in 2012) aan de School voor Homeopathie in Amersfoort.
 • aansluiting beroepsvereniging NVKH (Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten). Mijn aansluitnummer is: 02-1628
 • Ik heb mijn vernieuwde MBK (medische basiskennis op HBO-niveau) volgens CPION
 • Mijn praktijk wordt verplicht gevisiteerd door een onafhankelijke visitatiecommissie. De praktijk moet aan een groot aantal voorwaarden voldoen.
 • Inschrijving KvK onder nummer: 55586775
 • Aangesloten bij een geschillencommissie (Quasir) en Stichting Zorggeschil.
 • Ik heb alle AGB-codes. De code van belang voor jou is: 90055433
 • Ik voldoe aan de nieuwste AVG eisen
 • Jaarlijks volg ik de nodige na/bijscholing. Zowel medisch als vaktechnisch
 • Ik ben ingeschreven in het beroepsregister RBCZ. Mijn licentie is: 170049R
 • Ik ben registertherapeut BCZ
 • En Klassiek Homeopaat R.Hom
nvkh
rbcz
quasir logo
Stichting zorggeschil