Vereisten voor een praktijk voor homeopathie

Om een praktijk te voeren voor Klassieke Homeopathie moet de Klassiek Homeopaat aan een aantal voorwaarden voldoen. Meestal wordt dit ook vermeld op de polis van je zorgverzekeraar. Ik voldoe aan alle voorwaarden, omdat ik graag kwalitatief goed werk lever en tevens om voor vergoeding van je zorgkosten in aanmerking te komen. 

Ik voldoe aan alle eisen

 • diploma hbo-opleiding Klassieke Homeopathie (behaald in 2012 aan de School voor Homeopathie in Amersfoort)
 • aansluiting beroepsvereniging NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten). Aansluitnummer NVKH: 02-1628
 • behalen vernieuwde MBK (medische basiskennis op HBO-nivo) (CPION)
 • verklaring van goed gedrag
 • verplichte visitatie praktijk (de praktijkruimte moet aan diverse eisen voldoen)
 • inschrijving KvK Homeopathie Holten: 55586775
 • aangesloten bij een geschillencommissie Quasir en Stichting Zorggeschil
 • alle AGB codes. AGB-code van belang voor jou: 90055433
 • voldoe aan de nieuwste AVG eisen (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • jaarlijkse na/bijscholing zowel medisch als vaktechnisch homeopathie
 • Beroepsregister: RBCZ. Mijn RBCZ Licentie: 170049R
 • Registertherapeut BCZ®
 • Klassiek Homeopaat R.Hom®