Klassieke Homeopathie

 

Klassieke Homeopathie is een natuurlijke en holistische therapie waarbij gekeken wordt naar een samenhang van klachten en symptomen. Iedere homeopathische behandeling is afgestemd op de individuele en unieke patiënt. De grondlegger van klassieke homeopathie is dr. Samuel Hahnemann (1755 – 1843).

Hahnemann ontdekte dat het behandelen van alleen klachten niet voldoende is. Om het probleem echt op te lossen moet er op een ander niveau naar de patiënt gekeken worden. Er zijn namelijk verschillende factoren die van invloed zijn op het ontstaan van een klacht en die factoren zijn per patiënt anders. 

Ik onderzoek daarom altijd wat er gaande is rondom je klacht. Op mijn pagina ‘De oorsprong van ziekte‘ kun je meer lezen over mogelijke achterliggende redenen van een klacht, ziekte of aandoening. Klassieke homeopathie is een oude geneeswijze met ongekende mogelijkheden.

Video's over homeopathie

Als je het gemakkelijk vind om video’s te kijken, dan nodig ik je uit voor onderstaande video’s over homeopathie.

Het uitgangspunt van homeopathie is zelfherstel

Een van de belangrijkste uitgangspunten van klassieke homeopathie is, dat je lichaam zichzelf prima kan herstellen. Iedereen heeft een sterk zelfherstellend vermogen die voor een perfecte balans kan zorgen. Soms lukt het zelfherstel niet en dan is er een steuntje in de rug nodig van een homeopathisch middel. Een homeopathisch middel geeft je zelfherstellend vermogen een prikkel, waardoor het lichaam de natuurlijke balans weer terug kan vinden. Homeopathie zorgt daardoor voor herstel van binnen uit! 

Voorbeelden van het zelfherstel zie je bij:

  • diarree of overgeven dat eenmalig is (wat er niet hoort wordt snel en effectief opgeruimd)
  • wondjes die vanzelf genezen
  • pijn die vanzelf wegtrekt
  • kortdurende koorts (nodig om het virus weg te werken door temperatuursverhoging)
  • een kort dipje die na een paar dagen verdwenen is
  • verdriet dat na enige tijd weer over gaat

De grondlegger van Klassieke Homeopathie: Samuel Hahnemann

De grondlegger van de Klassieke Homeopathie is Samuel Hahnemann. Hij was van origine opgeleid als arts en scheikundige. De medische technieken uit zijn tijd stonden hem tegen. Hij sloot zijn artsenpraktijk en ging boeken vertalen. 

Tijdens zijn vertaalwerkzaamheden kwam hij op het idee om Cinabast te gaan proberen, omdat hij nieuwsgierig was geworden naar de werking van natuurlijke middelen. Hij nam Cinabast in en kreeg allerlei verschijnselen, die hij ook zag bij zijn medevertalers. Zijn medevertalers waren dus niet ‘gewoon’ ziek, maar kregen symptomen door de stoffen waarmee zij werkten (perkament en inkt). 

Hij kreeg het idee om de Cinabast te gaan verdunnen, zodat je er misschien minder erge symptomen van zou krijgen. Alleen verdunnen gaf niet het gewenste resultaat. Hij ging de Cinabast verdunnen en tevens op een bepaalde manier schudden. En met deze bewerking kreeg hij wel het gewenste resultaat. De symptomen verdwenen! 

De ontdekking was een feit! Hahnemann noemde het homeopathie

Hij ontdekte het principe van ‘het gelijke genezen met het gelijkende’ = in het Latijn: Similia similibus curentur. Hij zag dat door een homeopathisch middel te geven met dezelfde symptomen als waargenomen wordt, de bestaande symptomen verdwijnen. 

Een praktisch voorbeeld hiervan is het middel Alium Cepa (ui). Als je een ui snijdt krijg je pijnlijke en tranende ogen en een loopneus. Als je deze symptomen bij een verkoudheid hebt, kun je het homeopatische middel Alium Cepa nemen om je klachten te laten verdwijnen. 

Nog een voorbeeld: Een val in de brandnetels geeft je jeuk en brandende pijn. Als je opeens jeuk en brandende pijn hebt, kun je het homeopatische middel Urtica nemen om de jeuk en de brandende pijn te laten verdwijnen. en zag dat herstel met natuurlijke middelen tot prettiger en beter en dieper helende resultaten leidde. 

Het Organon – de bijbel van homeopathie

Hij legde zijn bevindingen in 1796 vast in het Organon en dat boekje wordt nog steeds gebruikt in opleidingen tot klassiek homeopaat. 

Wat Hahnemann in het Organon schreef, is nog steeds de basis van de Klassieke Homeopathie. In de jaren na Hahnemann is er voortborduurd op zijn gedachtengoed. Er zijn verschillende stromingen ontstaan. De ene stroming blijft dicht bij Hahnemann en andere stromingen borduren verder op de gedachte dat de geest van grote invloed is op ziekte. Op de pagina ‘stijlen van homeopathie‘ kun je er meer over lezen. 

Klassieke homeopathie en chronische ziekten

boek klassieke homeopathie over chronische ziekten

Het tweede boek dat Hahnemann schreef gaat over chronische ziekten. Hij beschrijft in zijn boek dat chronische ziekten eigenlijk acute ziektes zijn, die in een eerder stadium niet op de juiste manier zijn behandeld. Deze onjuiste behandeling komt ondermeer doordat bij de behandeling van acute klachten alleen gekeken wordt naar de klacht en de mens met de klacht buiten beschouwing gelaten wordt. 

Homeopathie wordt in de homeopathische praktijken vooral toegepast voor chronische klachten. 

De tijd voor Hahnemann

Ook de oude Grieken en Egyptenaren kenden al het principe dat gelijkende stoffen, gelijkende ziektes op konden heffen. Hippocrates (460-377 vChr.) had al de gedachte om de natuur in haar werk te ondersteunen. Ook hij ging ervan uit dat de mens een eigen geneeskracht heeft. 

Permanente genezing bereik je door gelijksoortig te handelen. Gelijksoortig kun je ook zien als een behandeling die met het lichaam mee beweegt. Je laat je lichaam het zelf oplossen met behulp van een prikkel die gelijksoortig is aan de ziekte / symptomen / aandoening. Je geeft het lichaam een positieve stimulans in plaats van een controlerend medicijn. 

Waarom wordt homeopathie niet veel meer toegepast?

Dat is de grote vraag!! De middelen zijn veel goedkoper te produceren dan de reguliere medicijnen. De middelen zijn 100% natuurlijk en daarmee geen belasting voor het milieu. Ze zijn niet giftig en kennen geen bijwerkingen. 

Een stukje geschiedenis

Lang geleden, in 1600, was er een wetenschappelijke revolutie, waaruit 3 stromingen ontstonden. Zonder er al te diep op in te gaan ontstonden er toen stromingen die lichaam en geest van elkaar scheidden (het dualisme) en stromingen die dat niet deden. Het is een visie. Tijdens deze wetenschappelijke revolutie werd in 1596 Descartes geboren. Hij werd een invloedrijk man en kon de kerk overtuigen dat het lichaam los kon worden gezien van de geest en de ziel. De kerk kon daardoor zijn goedkeuring geven aan het feit dat er in lichamen gesneden kon worden en onderzoek kon worden gedaan. Deze beslissing heeft ertoe geleid dat de medische opvatting van tegenwoordig is, zoals het is. Door lichamelijk onderzoek kon er steeds specialistischer naar organen gekeken en werd dat de maat.

Wat is holistisch

Toch is ook de denkwijze blijven bestaan dat lichaam, geest en ziel één geheel zijn. De betekenis van holistisch is: Alles is met elkaar verbonden en beïnvloed elkaar. We kunnen het menselijk lichaam niet verklaren als optelsom van organen. Het geheel is meer dan de som der delen.

Misschien vind je dit ook interessant?