Klassieke Homeopathie

Klassieke Homeopathie is een therapie die je gezondheid herstelt in de breedste zin van het woord; zowel lichamelijk als psychisch. Het is een behandelwijze die zich richt op jou als uniek persoon met je klacht. Niet alleen klachtgericht dus, maar ook kijk ik naar wie jij bent als persoon. Welke gedachten zijn er Het is een oude geneeswijze met ongekende mogelijkheden

Samuel Hahnemann

De grondlegger van de Klassieke Homeopathie is Samuel Hahnemann. Hij was van origine opgeleid als arts. De medische technieken uit zijn tijd stonden hem tegen. Hij ontdekte het principe van ‘het gelijke genezen met het gelijkende’ en zag dat herstel met natuurlijke middelen tot prettiger en beter helende resultaten leidde. Hij legde zijn bevindingen in 1796 vast in het Organon en dat boekje wordt nog steeds gebruikt in opleidingen tot klassiek homeopaat. 

Chronische ziekte

Het tweede boek dat hij schreef gaat over chronische ziekte. Hij geeft weer dat chronische ziekte eigenlijk acute ziektes zijn, die in een eerder stadium niet op de juiste manier zijn behandeld. Deze onjuiste behandeling komt ondermeer doordat gedachten niet bij de behandeling van ziekte betrokken worden. 

Intussen is wetenschappelijk gebleken dat ziekte tot 3 generaties voor ons nog doorwerkt in ons systeem. Je kunt je voorstellen hoe lastig het tegenwoordig wordt om ziekte te behandelen. Homeopathie ziet deze ziektebelasting van 3 generaties terug wel en kan deze ook behandelen. Hoe mooi en wonderlijk is dat! 

Waarom wordt homeopathie niet veel meer toegepast? 

Dat is de grote vraag. De middelen zijn veel goedkoper te produceren dan de reguliere medicijnen. De middelen zijn 100% natuurlijk en daarmee geen belasting voor het milieu. Ze zijn niet giftig en kennen geen bijwerkingen. 

Lang geleden, in 1600, was er een wetenschappelijke revolutie, waaruit 3 stromingen ontstonden. Zonder er al te diep op in te gaan ontstonden er toen stromingen die lichaam en geest van elkaar scheidden (het dualisme) en stromingen die dat niet deden. Het is een visie dus. Tijdens deze wetenschappelijke revolutie werd in 1596 Descartes geboren. Hij werd een invloedrijk man en kon de kerk overtuigen dat het lichaam los kon worden gezien van de geest en de ziel. De kerk kon daardoor zijn goedkeuring geven aan het feit dat er in lichamen gesneden kon worden en onderzoek kon worden gedaan. Deze beslissing heeft ertoe geleid dat de medische opvatting van tegenwoordig is, zoals het is. Door lichamelijk onderzoek kon er steeds specialistischer naar organen gekeken en werd dat de maat.

Toch is ook de denkwijze dat lichaam, geest en ziel één geheel zijn blijven bestaan. Tegenwoordig worden deze denkers alternatieve wetenschappers genoemd. Maar wat is alternatief? Ook wordt het complementair genoemd. En daar geld dezelfde vraag: wat is complementair. Sowieso de vraag: wie heeft gelijk? Wat is waar? Of is er geen gelijk hebben?? En is er geen universele waarheid? Zeg het maar….. alles is goed… 

Klassieke Homeopathie