Klassieke Homeopathie

Klassieke Homeopathie is een natuurlijke en holistische therapie. Iedere homeopathische behandeling is afgestemd op de individuele en unieke patiënt. De grondlegger van klassieke homeopathie is dr. Samuel Hahnemann (1755 – 1843).

Hahnemann ontdekte dat het behandelen van alleen klachten niet voldoende is. Om het probleem echt op te lossen moet er op een ander niveau naar de cliënt gekeken worden. Er zijn namelijk verschillende factoren die van invloed zijn op het ontstaan van een klacht, ziekte of aandoening en die factoren zijn per cliënt anders. Het individueel voorschrijven van middelen is belangrijk, omdat de gezondheid van ieder individu is opgebouwd uit een individuele context. Dit staat in schril contrast met de reguliere geneeskunde, maar ook met de publiciteit rondom homeopathie in de media. Je klacht zal inderdaad genezen, maar herstel gaat via je eigen aangeboren Zelfherstellende vermogen.

Ik onderzoek daarom altijd wat er gaande is rondom je klacht en ook wat er gaande is rondom jeZelf. Waar ben je uit evenwicht geraakt en (onbewust) bij jeZelf vandaan gegaan. Doel is om je eigen aangeboren Zelfherstellende vermogen weer te optimaliseren, zodat je zelf krachtig genoeg bent en in de toekomst geen klachten, ziektes of aandoeningen te ontwikkelen. Klassieke homeopathie is een oude geneeswijze met ongekende mogelijkheden. Ik vertel je er graag meer over. Mail me gerust als je vragen hebt! 

Ook op de volgende pagina’s vind je relevante informatie:

Een voorbeeld van maatwerk met klassieke homeopathie

Voor een klacht als bijvoorbeeld migraine, zijn 138 homeopathische middelen. Ik kies dan het homeopatische middel dat het best past bij:

 1. de migraine zoals jij die hebt +
 2. de ‘mens’ zoals jij bent geworden doordat je uit evenwicht bent geraakt en bij jeZelf vandaan gegaan

Ik pas klassieke homeopathie op deze manier toe voor alle klachten, ziektes of aandoeningen. Zowel acuut als chronisch en zowel lichamelijk als psychisch. Homeopathie werkt vooral goed, diep en krachtig als jouw dynamiek zo nauwkeurig mogelijk overeenstemt met de dynamiek van het homeopathische middel.

Video's over klassieke homeopathie

Als je het gemakkelijk vind om video’s te kijken, dan nodig ik je uit voor onderstaande video’s over klassieke homeopathie.

Het uitgangspunt van homeopathie is Zelfherstel

Een van de belangrijkste uitgangspunten van klassieke homeopathie is, dat je lichaam zichZelf prima kan herstellen. Iedereen heeft een sterk zelfherstellend vermogen dat voor een perfect evenwicht kan zorgen. Als het je niet lukt zelf te herstellen, is er iets aan de hand. Ik ga daarover met jou of je kind in gesprek en ga zien waar je bij jeZelf vandaan gaat (of waar je kind bij zichzelf vandaan gaat). Een homeopathisch middel geeft je zelfherstellend vermogen een prikkel, waardoor je eigen lichaam het natuurlijke evenwicht weer terug kan vinden; dichter bij jeZelf. Het is heel belangrijk om je lichaam zo goed mogelijk te bewonen. 

Voorbeelden van goed functionerend zelfherstel zie je bij:

 • diarree of overgeven dat eenmalig is (wat er niet hoort wordt snel en effectief opgeruimd)
 • wondjes die vanzelf genezen
 • pijn die vanzelf wegtrekt
 • kortdurende koorts (nodig om het virus weg te werken door temperatuursverhoging)
 • een kort dipje die na een paar dagen verdwenen is
 • verdriet dat na enige tijd weer over gaat
 • maar ook bij kinderziektes! Kinderziektes gaan vanzelf over! Ze zijn eigenlijk nodig om de erfelijke belasting op te ruimen. De antroposofen zeggen dat kinderziektes nodig zijn om hun eigen huis schoon te maken en in te richten naar eigen wens. We ontnemen onze kinderen eigenlijk al een mogelijkheid om bij Zichzelf te komen en hun eigen geneeskracht optimaal te ontwikkelen. 

De grondlegger van Klassieke Homeopathie: Samuel Hahnemann

De grondlegger van de Klassieke Homeopathie is Samuel Hahnemann. Hij was van origine opgeleid als arts en scheikundige. De medische technieken uit zijn tijd stonden hem tegen. Hij sloot zijn artsenpraktijk en ging boeken vertalen. (Dit is een trend die we tegenwoordig meer zien. Er zijn diverse huisartsen die stoppen met hun praktijk, doordat ze zien dat ze hun cliënten niet echt diep genezen met medicijnen. Bovendien is er geen aandacht voor het zelfherstellende vermogen van de mens. De ‘mind’ wordt in de reguliere geneeskunde niet betrokken bij lichamelijke aandoeningen.) 

Tijdens zijn vertaalwerkzaamheden kwam hij op het idee om Cinabast te gaan proberen, omdat hij nieuwsgierig was geworden naar de werking van natuurlijke middelen. Hij nam Cinabast in en kreeg allerlei verschijnselen, die hij ook zag bij zijn medevertalers. Zijn medevertalers waren dus niet ‘gewoon’ ziek, maar kregen symptomen door de stoffen waarmee zij werkten (perkament en inkt). 

Hij kreeg het idee om de Cinabast te gaan verdunnen, zodat je er misschien minder erge symptomen van zou krijgen. Alleen verdunnen gaf niet het gewenste resultaat. Hij ging de Cinabast verdunnen en tevens op een bepaalde manier schudden. En met deze bewerking kreeg hij wel het gewenste resultaat. De symptomen verdwenen! 

De ontdekking was een feit! Hahnemann noemde het homeopathie

Hij ontdekte het principe van ‘het gelijke genezen met het gelijkende’ = in het Latijn: Similia similibus curentur. Hij zag dat door een homeopathisch middel te geven met dezelfde symptomen als waargenomen wordt, de bestaande symptomen verdwijnen. Ook zag hij dat herstel met natuurlijke middelen tot prettiger, beter en dieper helende resultaten leidde. 

Een praktisch voorbeeld hiervan is het middel Alium Cepa (ui). Als je een ui snijdt krijg je pijnlijke en tranende ogen en een loopneus. Als je deze symptomen bij een verkoudheid hebt, kun je het homeopatische middel Alium Cepa nemen om je klachten te laten verdwijnen. 

Nog een voorbeeld: Een val in de brandnetels geeft je jeuk en brandende pijn. Als je opeens jeuk en brandende pijn hebt, kun je het homeopatische middel Urtica nemen om de jeuk en de brandende pijn te laten verdwijnen. 

Het Organon – de bijbel van homeopathie

Hij legde zijn bevindingen in 1796 vast in het Organon en dat boekje wordt nog steeds gebruikt in opleidingen tot klassiek homeopaat. 

Wat Hahnemann in het Organon schreef, is nog steeds de basis van de Klassieke Homeopathie. In de jaren na Hahnemann is er voortborduurd op zijn gedachtengoed. Er zijn verschillende stromingen ontstaan. De ene stroming blijft dicht bij Hahnemann en andere stromingen borduren verder op de gedachte dat de geest van grote invloed is op ziekte. Op de pagina ‘stijlen van homeopathie‘ kun je er meer over lezen. 

Klassieke homeopathie en chronische ziekten

boek klassieke homeopathie over chronische ziekten

Het tweede boek dat Hahnemann over klassieke homeopathie schreef gaat over chronische ziekten.

Hij beschrijft in zijn boek dat chronische ziekten eigenlijk acute ziektes zijn, die in een eerder stadium niet op de juiste manier zijn behandeld. Deze onjuiste behandeling komt ondermeer doordat bij de behandeling van acute klachten alleen gekeken wordt naar de klacht en de mens Zelf, met zijn of haar klacht buiten beschouwing gelaten wordt. 

Homeopathie wordt in de homeopathische praktijken vooral toegepast voor chronische klachten. 

De tijd voor Hahnemann

Ook de oude Grieken en Egyptenaren kenden al het principe dat gelijkende stoffen, gelijkende ziektes op konden heffen. Hippocrates (460-377 vChr.) had al de gedachte om de natuur in haar werk te ondersteunen. Ook hij ging ervan uit dat de mens een eigen geneeskracht heeft. 

Permanente genezing bereik je door gelijksoortig te handelen. Gelijksoortig kun je ook zien als een behandeling die met het lichaam mee beweegt. Je laat je lichaam het zelf oplossen met behulp van een prikkel die gelijksoortig is aan de ziekte / symptomen / aandoening en gelijksoortig aan het (onbewuste) proces waar je in zit doordat je bij jeZelf vandaan bent gegaan. Je geeft het lichaam & geest een positieve stimulans in plaats van een controlerend medicijn. 

Waarom wordt homeopathie niet veel meer toegepast?

Waarom klassieke homeopathie niet veel meer toegepast wordt is de grote vraag! 

 • De middelen zijn veel goedkoper te produceren dan de reguliere medicijnen.
 • De middelen zijn 100% natuurlijk en daarmee geen belasting voor het milieu.
 • Ze zijn niet giftig en kennen geen bijwerkingen.
 • Je maakt jeZelf krachtiger en gezonder.
 • Je optimaliseert je immuunsysteem.
 • De belasting op de gezondheidszorg zou zeer waarschijnlijk dalen als homeopathie op veel grotere schaal toegepast wordt.

Een stukje geschiedenis

Lang geleden, in 1600, was er een wetenschappelijke revolutie, waaruit 3 stromingen ontstonden. Zonder er al te diep op in te gaan ontstonden er toen stromingen die lichaam en geest van elkaar scheidden (het dualisme) en stromingen die dat niet deden. Het is een visie. Tijdens deze wetenschappelijke revolutie werd in 1596 Descartes geboren. Hij werd een invloedrijk man en kon de kerk overtuigen dat het lichaam los kon worden gezien van de geest en de ziel. De kerk kon daardoor zijn goedkeuring geven aan het feit dat er in lichamen gesneden kon worden en onderzoek kon worden gedaan. Deze beslissing heeft ertoe geleid dat de medische opvatting van tegenwoordig is, zoals het is. Door lichamelijk onderzoek kon er steeds specialistischer naar organen gekeken en werd dat de maat.

Tegenwoordig mogen wij als Klassiek Homeopaat niets op onze websites plaatsen over de helende kracht van de middelen. Het wordt door de overheid als reclame gezien en dat mogen wij niet. Er staat zelfs een boete op! 

Wat is holistisch

Toch is ook de denkwijze blijven bestaan dat lichaam, geest en ziel één geheel zijn. De betekenis van holistisch is: Alles is met elkaar verbonden en beïnvloed elkaar. We kunnen het menselijk lichaam niet verklaren als optelsom van organen. Het geheel is meer dan de som der delen.

Misschien vind je dit ook interessant?

In mijn blog heb ik geschreven over allerlei onderwerpen die te maken hebben met klassieke homeopathie. Als je op de groene tekst klikt, kom je op desbetreffende pagina. 

Dit zijn de categoriën van mijn blogs waartussen je kunt kiezen: