Nieuwetijdskind of ADHD?

als je kind niet in het systeem past

Deel dit bericht

Een nieuwetijdskind is een kind voor deze tijd. Het laat zien wat in de wereld mag gaan veranderen. Het is vroeg wijs en leert zonder echt te leren. Het ‘weet’ dingen, die het eigenlijk niet kán weten. Ook laat het veel ‘ander’ gedrag zien. Dit gedrag hoort erbij. Het zijn kinderen die je een spiegel voorhouden en je laten zien wat je zelf nodig hebt.

Mogelijk loop je met de volgende vragen: Wat doe je nu als je kind niet past in het huidige systeem? Hoe ga je om met het vermoeden of de diagnose AD(H)D als je tevens weet of vermoedt dat je kind een nieuwetijdskind is?

Houd rekening met de achtergrond van het nieuwetijdskind

Labels doen het kind lang niet altijd recht aan. Aan de ene kant is het helpend, doordat je weet wat er is. Bovendien hebben anderen hebben meer begrip voor je kind. Maar aan de andere kant is het ook níet helpend, omdat je weet dat het niet écht ADHD is en daardoor ook niet geholpen kan worden met medicijnen. Deze medicijnen maken geen beter mens van je kind. 

Signaal aan de omgeving

Als we beter gaan zien wie het kind is en wat het nodig heeft, is een beroep op hulpverlening helemaal niet nodig. De oorzaak hoeft helemaal niet bij het kind te liggen. Het kan evengoed bij de omgeving gezocht worden. Zo kwamen mijn kinderen altijd druk uit school en hadden even rust nodig om weer tot zichzelf te komen. Ze hadden echt moeite met alle prikkels op school.

Zie het kind!

Een kind wordt geacht zich aan te passen in een systeem. Maar wat als dat systeem niet passend is? Het kind kan daardoor sterk overprikkeld raken, met alle gevolgen van dien. Ik denk dat het goed is aandacht te schenken aan de individualiteit van ieder kind. Dat het binnen het huidige onderwijssysteem lastig is om toe te passen begrijp ik. Er zijn tegenwoordig gelukkig al steeds meer onderwijscoaches en trainingen om ook nieuwetijdskinderen beter te leren onderscheiden en daarmee echt te kunnen zien.  

 

Wat kan homeopathie betekenen

Als je kind echt afwijkend gedrag laat zien, zoals bijvoorbeeld enorme boze buien, slaan, bijten, zich totaal niet kan concentreren, slecht slaapt, nachtmerries heeft, eetproblemen krijgt, hoofdpijn of buikpijn heeft of misselijk is, dan kan een homeopathisch middel veel herstellen. Het middel kan de overprikkeling terugbrengen naar een prettiger niveau. Ondertussen kan er gekeken worden naar de achterliggende oorzaak van de overprikkeling; Wat gaat er mis in de beleving van je kind? Daar ligt de achterliggende oorzaak namelijk. 

Weten wat je kind voelt, waar het sterk op reageert, hoe het slaapt, welke dromen het heeft, hoe het speelt met vriendjes en vriendinnetjes en welk spel het graag speelt is daarbij van grote hulp. Het middel wordt op deze totaliteit afgestemd. Het middel ondersteunt tevens in de processen. De incarnatie kan bijvoorbeeld lastig zijn. Een middel kan je kind helpen om echt op de wereld te komen en zich hier thuis te voelen.

Begrenzing, regelmaat en rust

Kinderen die zich met alles verbonden voelen, hebben mensen in hun omgeving nodig die rust, structuur en begrenzing bieden. Gebeurt dit onvoldoende, dan verliezen kinderen zichzelf. Structuur en begrenzing geeft kinderen een gevoel van veiligheid, overzicht en rust. 

Wil jij jeZelf (genees)krachtiger maken?

Laten we kennismaken.

Wil je een actieve deelnemer zijn van je gezondheid en Zelf de regie in handen nemen? Laten we kennismaken, bespreken wat je ziektegeschiedenis is en wat je allemaal al gedaan hebt en waar je vastloopt. 

Samen kijken we in alle rust of er een wederzijdse klik is om verder te gaan. Dit gesprek is tevens al de basis van de vervolgafspraken. 

De investering in jezelf voor deze afspraak is 45 minuten en €65, waarvan je ca. €45 terugkrijgt van je zorgverzekeraar (check hiervoor je zorgpolis).

Monique Eggink
× Stel je vraag