vitamine b12
Monique Eggink

Monique Eggink

Ik ben gepassioneerd over homeopathie, nadat ik het voor mijzelf heb ervaren en opmerkelijke resultaten heb gezien bij anderen. Zelfs nu nog, na een tiental jaren, geniet ik van de 'wow' momenten als iemand een opmerkelijk resultaat aan mij vertelt.

Een tekort aan vitamine B12 wordt vaak niet gezien door de (huis)arts, doordat de waarden van de ondergrens bij de (huis)arts lager ligt. B12 tekort is de oorzaak van vele chronische en psychologische klachten.

Het verhaal achter vitamine B12

Als klassiek homeopaat ben ik me vanaf augustus 2017 gaan verdiepen in vitamine B12. Het blijkt een vitamine te zijn, die de oorsprong kan zijn van diverse onbegrepen klachten. Dit geldt ook voor vitamine D3 (zie blog vitamine D3) en vitamine C (zie blog vitamine C).

B12 is niet zómaar een vitamine; het is een vitamine met een verhaal. Een tekort aan vitamine B12 wordt vaak niet gezien door de (huis)arts. Vitamine B12 wordt niet standaard geprikt en soms onnodig geacht. Als er dan toch een waarde gemeten wordt, is de kans groot dat de ondergrens anders opgevat wordt doordat de normen bij de (huis)artsen lager liggen.

Een B12 tekort is een mogelijke achterliggende oorzaak (oorsprong) van chronische en psychische klachten. Meer hierover én over de psychologische benadering van deze vitamine lees je hieronder. 

Een tekort dat niet erkend wordt; welke waarden zijn eigenlijk nodig?

Een groot aantal mensen blijkt een tekort te hebben dat niet erkend wordt.  Een bloedtest bij je (huis)arts geeft waarden die de huisarts prima vind, maar eigenlijk niet prima zijn voor jou.

 • De minimale waarde van B12 in het bloed zou ten eerste minimaal 351-450 pg/ml (259 – 332 pmol/L)  moeten zijn in plaats van 200-350 pg/ml (148-250 pmol/L).
 • Echter, het gaat niet om het gehalte in het bloed, maar om het gehalte op weefsel- en celniveau. Dit laatste is echter nog niet meetbaar.
 • Een te hoog foliumzuurgehalte in het bloed maskeert een te laag vitamine B12 gehalte. (>31 pmol/L = >42 pg/ml)
 • Ook het gehalte aan homocysteïne (HC) en het gehalte aan methylmalonzuur (MMZ) spelen een belangrijke rol. Als deze waarden verhoogd zijn, is er sprake van een vitamine B12 tekort. Echter als de waarden HC en MMZ niet verhoogd zijn, kan er evengoed sprake zijn van een B12 tekort. (Huis)Artsen gaan hieraan voorbij.
 • (Huis)artsen beschouwen het optreden van macrocytose (het voorkomen van te grote rode bloedcellen) bij bloedarmoede als een van de grote kenmerken van het optreden van vitamine B12 tekort. Het blijkt echter dat de afwezigheid van macrocytose de diagnose geheel niet uitsluit!
 • Een derde van de patiënten heeft ook een tekort aan foliumzuur. Dat dient tevens te worden aangevuld. Vitamine B12 en foliumzuur (B11) zijn elkaars broertje en zusje die elkaar nooit kunnen missen. Bij een aangetoond overschot aan foliumzuur kun je het best even 6 weken wachten met inname van foliumzuur.

Conclusie over de gemeten waarden

De belangrijke waarde van vitamine B12 kan nog niet kan worden gemeten in je weefsels en cellen. Stel je bloedwaarde is dus goed, maar je herkent je toch in een aantal symptomen, dan is het raadzaam om vitamine B12 te proberen.

Als je toch een test wilt (om een 0-meting te hebben van de waardes), wacht dan met innemen tot na de test. Vraag de volgende tests aan: B12 serumtest + Foliumzuurtest. En eventueel de volgende testen: methylmalonzuur in de urine (urine-MMA), holotranscobalamine II (HoloTC), homocysteïne. Eventueel aangevuld met:  methylmalonzuur in bloedserum (serum-MMA), gastrine, antistoffen tegen intrinsieke factor, antistoffen tegen pariëtaalcellen, maagsecretieanalyse (pH), perifeer bloeduitstrijkje.

Dit is het schema wat B12-specialisten aanbevelen

B12-waarde in het bloed < 200 pg/ml: ernstig B12 gebrek (= 147 pmol/L)
B12-waarde in het bloed tussen 200-350 pg/ml: matige B12 gebrek (= 148 – 258 pmol/L)
B12-waarde in het bloed tussen 351-450 pg/ml: beginnend B12 gebrek (= 259 – 332 pmol/L)

Hoeveel moet je aanvullen?

De hoeveelheid die een merkbaar verschil maken zijn zuigtabletten van in ieder geval 1000 mcg per dag met in ieder geval methylcobalamine en/of adenosylcobalamine.

Heb je een te hoog foliumzuurgehalte, dan kun je het best eerst zuigtabletten innemen zonder foliumzuur. Na 6 weken kun je dan het best ook foliumzuur erbij innemen.

Zelftest: Wanneer zou je een B12 tekort kunnen hebben

Groep A:

 • moeheid, alle vormen van het Chronisch Vermoeidheidssyndroom Syndroom (CVS)
 • Cognitieve hersenfunctiestoornissen:
  – concentratiezwakte
  – geheugenzwakte
  – en/of woordvindingsstoornis
 • Allergische klachten: boven of onder de oppervlakte (die terugkeren na homeopathische en/of biofysische behandeling), of het optreden van auto-immuunproblemen
 • Falende afweer:
  – terugkerende infectieziekten
  – slecht genezende wondjes
  – ontstekingen (tot abcesvorming toe)
  – tandvleesprobleem (parodontitis, bloedend tandvlees)
 • Herhaald optreden van bloedarmoede in de voorgeschiedenis, ook slecht reagerend op ijzersuppletie
 • Krachtvermindering in benen en armen
 • Zindelijkheidsproblemen door slecht functionerende zenuwen: het slecht of niet kunnen ophouden van de urine en/of de ontlasting
 • Snel ontstaan of progressie van hart-vaatlijden door homocysteïnemie
 • Erg veel geestdrift bij een slecht functionerend lichaam (het lichaam is als een blok aan het been). Lange ziektegeschiedenissen, veel dokters gehad zonder (blijvend) resultaat.
 • Dementie
 • Psychose(n)
 • Autisme
 • Fenomeen van de verloren tweelinghelft (moeder was in verwachting van een tweeling of meerling, maar de patiënt heeft het als enige gehaald, de andere helft(en) is/zijn vroegtijdig afgestorven).
 • De aanwezigheid van een dermoïdcyste of teratoom in de anamnese. Dit zijn tumoren waarin men tanden en haren en andere elementen van een menselijk lichaam terugvindt. De verloren tweelinghelft heeft zich dan bij de patiënt ingenesteld.

Groep B:

 • Haaruitval, slijmvliesproblemen (mond, tong, slokdarm en maag)
 • Gevoelsstoornissen: doofheid, tintelingen of prikkelingen in handen, voeten en/of tong
 • Trekkingen in de spieren (kan ook door magnesiumtekort zijn)
 • Onderfunctie van de zintuigen: reuk, smaak, gehoor en het zien
 • Verlies van eetlust (anorexie) met toenemend verlies van lichaamsgewicht (cachexie)
 • Subfertiliteit (verlaagde vruchtbaarheid) zowel bij mannen als bij vrouwen
 • Miskramen en andere problemen rond het krijgen van nageslacht door bloedgroepantagonisme,  de baarmoedermond houdt geen stand, loslatende moederkoek, omstrengeling door de navelstreng, enz.
 • Depressiviteit en/of depersonalisatie: de patient is heel langzaam steeds minder zichzelf. Hij glijdt af in verwardheid, onverschilligheid, apathie en afwezigheid. Depersonalisatie wordt hier in een andere betekenis gebruikt dan in de psychiatrie.
 • Ontsteking of degeneratie van de grote oogzenuw

Als je drie symptomen hebt uit de A-groep en twee symptomen uit de B-groep, dan kom je al in aanmerking voor de diagnose vitamine B12-tekort.

Andere ziekten waarbij vitamine B12 tekort moet worden uitgesloten:

 • Elke vorm van polyneuropathie, MS, ALS, CIDP, dementie, autisme, depressie, psychose, snel progressief hart-vaatlijden, subfertiliteit, miskramen, geriatrische problematiek, parkinson of parkinsonachtige klachten.

Energetische betekenis van vitamine B12

In het boek Vitaminen en mineralen, Spiegels van de Ziel, deel 1, staat de volgende informatie.

Mensen die meer B12 nodig hebben houden zich vaak bezig met esoterische onderwerpen en getuigen van een hoog bewustzijn. Ze hebben vaak een spirituele missie voor zichzelf en voor de hele mensheid. Maar ze kampen met ernstige lichamelijke klachten, vaak van allerlei aard. Het gaat meestal om allergische klachten, een falende afweer tegen infectieziekten en daaruit volgend chronische vermoeidheid. Met al hun geestdrift en grote creativiteit is hun lichaam, dat hen danig in de steek laat, vaak een blok aan het been. Zij hebben dan ook een lange ziektegeschiedenis, met allerlei pogingen om te genezen in zowel de reguliere gezondheidszorg als de complementaire natuurgeneeskunde. Totdat uiteindelijk wordt vastgesteld dat er een vitamine B12 tekort is.

Ben jij een B12 persoon? Persoonskenmerken van een B-twaalver

Vaak Prikkelgevoelige mensen – puristen – houden van schoonheid – sterk verbonden met de natuur – telepathische vermogens – de hogere zintuigen meer uitgesproken ontwikkeld – nemen soms de aanwezigheid van entiteiten en/of andere energievormen waar – heel liefdevolle mensen – diep en helder weten – incarnatie problemen – kunnen zich voelen als een vreemdeling op aarde of hebben het gevoel te leven in de omgekeerde wereld – bijna altijd visueel-ruimtelijk ingesteld – beelddenker – vaak ook auditief leerlingen – laatbloeier – gemis of gevoel van een verloren tweelinghelft – bestaansrecht – moederschap – schending van de integriteit Vrouw / Moeder Aarde – goddelijke taak – opmaken voor je ware bestemming – groot gevoel van eerlijkheid – geeft nooit op, blijft zoeken totdat het antwoord kloppend en compleet is. (Bron: nieuwsbrief 46-13 Hans Reijnen)

We leven momenteel in de overgang van het vissentijdperk naar het watermantijdperk. Vitamine B12 is een overgangsmiddel. Deze vitamine kan bij hele gevoelige mensen de overgang begeleiden, omdat zij veel last hebben van de overgang naar het nieuwe tijdperk. Heel kenmerkend is dat ze zich het liefst gewoon afsluiten van al het nieuws in de wereld. (Bron: nieuwsbrief 46-13 Hans Reijnen)

De volgende medicijnen remmen de opname van vitamine B12

Metformine (Glucophage), maagzuurremmers, bloeddrukverlagers, anti-epileptica, colchicine, H2 blokkers (Zantac, Tagamet, Pepcid), protonpompremmers (omeprazol, Nexium, Prevacid, Protonix), N2O (anesthesie), lachgas (partydrug), mycifradinesulfaat (Dilanatine), para-aminosalicylaten, kaliumchloride (K-Dur), cholestyramine (Questran),

Bronnen:

 • Is het misschien vitamine B12 tekort? – een epidemie van misdiagnoses van Sally M. Pacholok & Jeffrey J. Stuart
 • Vitamine B12 tekort – oorzaak van vele chronische klachten van Hans Reijnen
 • Patiëntenbelangenvereniging Stichting B12 tekort.

In het boek “Is het misschien vitamine B12 tekort” staat nog een uitgebreidere zelftest.

Uitgebreid onderzoek nodig

In mijn consulten onderzoek ik altijd waar de mogelijke oorsprong ligt van de klacht. Wanneer is je klacht begonnen? Wat zijn je andere klachten? Een klacht staat meestal niet op zichzelf. Het is belangrijk om het totaal te zien en je niet te focussen op een klacht of een aspect van de totaliteit.

Als homeopaat werk ik holistisch. Dat betekent dat ik naar alle klachten en symptomen kijk. Zowel geestelijk als lichamelijk. Maar ook naar hoe jij in het leven staat. Dat alles zegt iets over jezelf en de reden waardoor jij mogelijk een klacht of ziekte hebt.

Geïnteresseerd en wil je meer informatie? 

 

Je gegevens zijn bij mij veilig volgens AVG. Ik verkoop ze niet door. Je kunt jezelf weer eenvoudig uitschrijven.
Deel dit bericht

Ontvang gratis mijn berichten over een andere kijk op gezondheid

Je kunt je altijd uitschrijven. Door op de knop te drukken ga je ermee akkoord dat ik je gegevens met zorg verwerk volgens mijn privacyverklaring. 

Je gegevens zijn bij mij veilig volgens AVG. Ik verkoop ze niet door. Je kunt jezelf weer eenvoudig uitschrijven.