Het verhaal achter vitamine B12

vitamine b12
Een tekort aan vitamine B12 wordt vaak niet gezien door de (huis)arts, doordat de waarden van de ondergrens bij de (huis)arts lager ligt. B12 tekort is de oorzaak van vele chronische en psychologische klachten.

Deel dit bericht

Als klassiek homeopaat ben ik me vanaf augustus 2017 gaan verdiepen in vitamine B12. Het blijkt een vitamine te zijn, die de oorzaak kan zijn van diverse onbegrepen klachten. Dit geldt ook voor vitamine D3 (zie blog vitamine D3) en vitamine C (zie blog vitamine C). In dit artikel schrijf ik over vitamine B12 als mogelijke oorzaak van jouw klacht. 

In mijn consulten onderzoek ik altijd wat de mogelijke oorsprong is van een klacht. Een klacht staat meestal niet op zichzelf. Het is belangrijk om het totaal te zien (holisme) en je niet te focussen op één klacht of één aspect van de totaliteit. 

Als je (huis)arts zegt dat je er mee moet leven

Bij een homeopaat komen veel mensen met onbegrepen klachten. Er kan door een (huis)arts geen reden of oorzaak gevonden worden voor hun klacht. Je moet er maar mee proberen te leven. Maar als je klachten hebt of je voelt je somber, dan is dat niet wat je wilt! 

Wat is dan de oorzaak van je klacht?

B12 is niet zómaar een vitamine; het is een vitamine met een verhaal. Vitamine B12 wordt niet standaard geprikt en soms onnodig geacht. Als er dan toch een waarde gemeten wordt, is de kans groot dat de ondergrens anders opgevat wordt, doordat de normen bij de (huis)artsen lager liggen. Je vitamine B12 tekort wordt daardoor niet gezien! Daarnaast heeft B12 ook een spirituele betekenis en daarover schrijf ik onderaan dit artikel. 

Welke waarden zijn nodig?

 • De minimale waarde van B12 in het bloed zou ten eerste minimaal 351-450 pg/ml (259 – 332 pmol/L)  moeten zijn in plaats van 200-350 pg/ml (148-250 pmol/L).
 • Echter, het gaat niet om het gehalte in het bloed, maar om het gehalte op weefsel- en celniveau. Dit laatste is echter nog niet meetbaar.
 • Een te hoog foliumzuurgehalte in het bloed maskeert een te laag vitamine B12 gehalte. (>31 pmol/L = >42 pg/ml)
 • Ook het gehalte aan homocysteïne (HC) en het gehalte aan methylmalonzuur (MMZ) spelen een belangrijke rol. Als deze waarden verhoogd zijn, is er sprake van een vitamine B12 tekort. Echter als de waarden HC en MMZ niet verhoogd zijn, kan er evengoed sprake zijn van een B12 tekort. (Huis)Artsen gaan hieraan voorbij.
 • (Huis)artsen beschouwen het optreden van macrocytose (het voorkomen van te grote rode bloedcellen) bij bloedarmoede als een van de grote kenmerken van het optreden van vitamine B12 tekort. Het blijkt echter dat de afwezigheid van macrocytose de diagnose geheel niet uitsluit!
 • Een derde van de patiënten heeft ook een tekort aan foliumzuur. Dat dient tevens te worden aangevuld. Vitamine B12 en foliumzuur (B11) zijn elkaars broertje en zusje die elkaar nooit kunnen missen. Bij een aangetoond overschot aan foliumzuur kun je het best even 6 weken wachten met inname van foliumzuur.

Conclusie over de gemeten waarden

Vraag altijd de waarden bij je (huis)arts op en trek je eigen plan. Je weet nu ook dat de belangrijke waarde van vitamine B12 kan nog niet kan worden gemeten in je weefsels en cellen. Stel je bloedwaarde is dus goed, maar je herkent je toch in een aantal symptomen, dan is het raadzaam om vitamine B12 te proberen. Gebruik het minimaal 3 maanden en als je dan geen resultaat hebt stop je er weer mee. 

Als je toch een test wilt (om een 0-meting te hebben van de waardes), wacht dan met innemen tot na de test. Vraag de volgende tests aan: B12 serumtest + Foliumzuurtest. En eventueel de volgende testen: methylmalonzuur in de urine (urine-MMA), holotranscobalamine II (HoloTC), homocysteïne. Eventueel aangevuld met:  methylmalonzuur in bloedserum (serum-MMA), gastrine, antistoffen tegen intrinsieke factor, antistoffen tegen pariëtaalcellen, maagsecretieanalyse (pH), perifeer bloeduitstrijkje.

Wat is dan wel de juiste waarde?

Hieronder zie je het schema dat B12-specialisten aanbevelen. 

 • B12-waarde in het bloed < 200 pg/ml: ernstig B12 gebrek (= 147 pmol/L)
 • B12-waarde in het bloed tussen 200-350 pg/ml: matige B12 gebrek (= 148 – 258 pmol/L)
 • B12-waarde in het bloed tussen 351-450 pg/ml: beginnend B12 gebrek (= 259 – 332 pmol/L)

Hoeveel moet je aanvullen?

Je moet in ieder geval 1000 mcg per dag innemen met zowel methylcobalamine als adenosylcobalamine. De beste vorm zijn zuigtabletten. Als je een hoog foliumzuurgehalte hebt (en dat weet je alleen als je laat prikken), dan kun je het best eerst zuigtabletten innemen zonder foliumzuur. Na 6 weken kun je dan het best ook foliumzuur erbij nemen. Als je niet weet of je een hoog foliumzuur hebt, kun je beginnen met zuigtabletten zonder foliumzuur en dan na 6 weken overgaan op zuigtabletten met foliumzuur.

Zelftest: wanneer zou je een B12 tekort kunnen hebben?

Als je drie symptomen hebt uit de A-groep en twee symptomen uit de B-groep, dan kom je al in aanmerking voor de diagnose vitamine B12-tekort.

Groep A:

 • moeheid (alle vormen van het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)
 • Cognitieve hersenfunctiestoornissen:
  – concentratiezwakte
  – geheugenzwakte
  – en/of woordvindingsstoornis
 • Allergische klachten: boven of onder de oppervlakte (die terugkeren na homeopathische en/of biofysische behandeling), of het optreden van auto-immuunproblemen
 • Falende afweer:
  – terugkerende infectieziekten
  – slecht genezende wondjes
  – ontstekingen (tot abcesvorming toe)
  – tandvleesprobleem (parodontitis, bloedend tandvlees)
 • Herhaald optreden van bloedarmoede in de voorgeschiedenis, ook slecht reagerend op ijzersuppletie
 • Krachtvermindering in benen en armen
 • Zindelijkheidsproblemen door slecht functionerende zenuwen: het slecht of niet kunnen ophouden van de urine en/of de ontlasting
 • Snel ontstaan of progressie van hart-vaatlijden door homocysteïnemie
 • Erg veel geestdrift bij een slecht functionerend lichaam (het lichaam is als een blok aan het been). Lange ziektegeschiedenissen, veel dokters gehad zonder (blijvend) resultaat.
 • Dementie
 • Psychose(n)
 • Autisme
 • Fenomeen van de verloren tweelinghelft (moeder was in verwachting van een tweeling of meerling, maar de patiënt heeft het als enige gehaald, de andere helft(en) is/zijn vroegtijdig afgestorven).
 • De aanwezigheid van een dermoïdcyste of teratoom in de anamnese. Dit zijn tumoren waarin men tanden en haren en andere elementen van een menselijk lichaam terugvindt. De verloren tweelinghelft heeft zich dan bij de patiënt ingenesteld.

Groep B:

 • Haaruitval, slijmvliesproblemen (mond, tong, slokdarm en maag)
 • Gevoelsstoornissen: doofheid, tintelingen of prikkelingen in handen, voeten en/of tong
 • Trekkingen in de spieren (kan ook door magnesiumtekort zijn)
 • Onderfunctie van de zintuigen: reuk, smaak, gehoor en het zien
 • Verlies van eetlust (anorexie) met toenemend verlies van lichaamsgewicht (cachexie)
 • Subfertiliteit (verlaagde vruchtbaarheid) zowel bij mannen als bij vrouwen
 • Miskramen en andere problemen rond het krijgen van nageslacht door bloedgroepantagonisme,  de baarmoedermond houdt geen stand, loslatende moederkoek, omstrengeling door de navelstreng, enz.
 • Depressiviteit en/of depersonalisatie: de patient is heel langzaam steeds minder zichzelf. Hij glijdt af in verwardheid, onverschilligheid, apathie en afwezigheid. Depersonalisatie wordt hier in een andere betekenis gebruikt dan in de psychiatrie.
 • Ontsteking of degeneratie van de grote oogzenuw

Andere ziekten waarbij vitamine B12 tekort moet worden uitgesloten

 • Elke vorm van polyneuropathie, MS, ALS, CIDP, dementie, autisme, depressie, psychose, snel progressief hart-vaatlijden, subfertiliteit, miskramen, geriatrische problematiek, parkinson of parkinsonachtige klachten.

Ook medicijnen kunnen de oorzaak zijn van een B12 tekort

De volgende medicijnen ‘roven’ een beetje B12 van je weg: Metformine (Glucophage), maagzuurremmers, bloeddrukverlagers, anti-epileptica, colchicine, H2 blokkers (Zantac, Tagamet, Pepcid), protonpompremmers (omeprazol, Nexium, Prevacid, Protonix), N2O (anesthesie), lachgas (partydrug), mycifradinesulfaat (Dilanatine), para-aminosalicylaten, kaliumchloride (K-Dur), cholestyramine (Questran),

Hieronder informatie over de spirituele betekenis van vitamine B12

– Wat is de energetische betekenis van vitamine B12

In het boek Vitaminen en mineralen, Spiegels van de Ziel, deel 1, staat de volgende informatie.

Mensen die meer B12 nodig hebben houden zich vaak bezig met esoterische onderwerpen en getuigen van een hoog bewustzijn. Ze hebben vaak een spirituele missie voor zichzelf en voor de hele mensheid. Maar ze kampen met ernstige lichamelijke klachten, vaak van allerlei aard. Het gaat meestal om allergische klachten, een falende afweer tegen infectieziekten en daaruit volgend chronische vermoeidheid. Met al hun geestdrift en grote creativiteit is hun lichaam, dat hen danig in de steek laat, vaak een blok aan het been. Zij hebben dan ook een lange ziektegeschiedenis, met allerlei pogingen om te genezen in zowel de reguliere gezondheidszorg als de complementaire natuurgeneeskunde. Totdat uiteindelijk wordt vastgesteld dat er een vitamine B12 tekort is.

– Ben jij een B12 persoon? Persoonskenmerken van een B-twaalver

Vaak prikkelgevoelige mensen, hoogsensieve mensen, HSP ers of hooggevoelige mensen  – houden van schoonheid – voelen zich sterk verbonden met de natuur – hebben telepathische vermogens – de hogere zintuigen meer uitgesproken ontwikkeld – nemen soms de aanwezigheid van entiteiten en/of andere energievormen waar – heel liefdevolle mensen – diep en helder weten – incarnatie problemen – kunnen zich voelen als een vreemdeling op aarde of hebben het gevoel te leven in de omgekeerde wereld – bijna altijd visueel-ruimtelijk ingesteld – beelddenker – vaak ook auditief leerlingen – laatbloeier – gemis of gevoel van een verloren tweelinghelft – bestaansrecht – moederschap – schending van de integriteit Vrouw / Moeder Aarde – goddelijke taak – opmaken voor je ware bestemming – groot gevoel van eerlijkheid – geeft nooit op, blijft zoeken totdat het antwoord kloppend en compleet is. (Bron: nieuwsbrief 46-13 Hans Reijnen)

We leven momenteel in de overgang van het vissentijdperk naar het watermantijdperk. Vitamine B12 is een overgangsmiddel. Deze vitamine kan bij hele gevoelige mensen de overgang begeleiden, omdat zij veel last hebben van de overgang naar het nieuwe tijdperk. Heel kenmerkend is dat ze zich het liefst gewoon afsluiten van al het nieuws in de wereld. (Bron: nieuwsbrief 46-13 Hans Reijnen)

 

 

Bronnen:

 • Is het misschien vitamine B12 tekort? – een epidemie van misdiagnoses van Sally M. Pacholok & Jeffrey J. Stuart
 • Vitamine B12 tekort – oorzaak van vele chronische klachten van Hans Reijnen
 • Patiëntenbelangenvereniging Stichting B12 tekort. Dit is de link: Stichtingb12tekort

In het boek “Is het misschien vitamine B12 tekort” staat nog een uitgebreidere zelftest.

Ben je geïnteresseerd en wil je een afspraak of meer informatie?

Hieronder tref je een aantal mogelijkheden om in contact te komen of te blijven. Even bellen kan natuurlijk ook. Via de volgende link: ‘contact‘, kom je op mijn contactpagina. 

Wil jij jeZelf (genees)krachtiger maken?

Laten we kennismaken.

Wil je een actieve deelnemer zijn van je gezondheid en Zelf de regie in handen nemen? Laten we kennismaken, bespreken wat je ziektegeschiedenis is en wat je allemaal al gedaan hebt en waar je vastloopt. 

Samen kijken we in alle rust of er een wederzijdse klik is om verder te gaan. Dit gesprek is tevens al de basis van de vervolgafspraken. 

De investering in jezelf voor deze afspraak is 45 minuten en €65, waarvan je ca. €45 terugkrijgt van je zorgverzekeraar (check hiervoor je zorgpolis).

Monique Eggink
× Stel je vraag