Inspiring homeopathy - de behandeling van universele lagen

Inspiring homeopathy is een toepassing van homeopathie met een andere kijk op ziekte en gezondheid en meer mogelijkheden voor herstel. Dr. Tinus Smits (homeopathisch arts) heeft zich hierop toegewijd en beschreven in zijn boek: Inspiring Homeopathy – Treatment of Universal Layers. Opvallend is dat Inspiring Homeopathy niet alleen genezend werkt op klachten, maar ook tot spontane inzichten leidt in eigen functioneren en tot structurele veranderingen in het levensproces. Het brengt de mens naar zijn eigen essentie en ruimt daarbij de blokkades op. 

Wat zijn universele lagen?

Universele lagen zijn thema’s (of levensfases) die je in je leven doorloopt. Het doorlopen van thema’s is een proces waar iedereen doorheen gaat. Meestal verloopt dit op een gezonde manier. Als je echter ergens mee gaat worstelen en vastloopt in een thema kan dit leiden tot klachten, ziekte of een (psychische) aandoening.

Herken je bijvoorbeeld dit?

 • Je hebt een trauma opgelopen door misbruik (fysiek of emotioneel), een slechte relatie, pesten
 • Je hebt je laten leiden door je omgeving en daardoor teveel van je eigen pad af gegaan,
 • Er zijn (onbewuste) familiepatronen

Inspiring homeopathy kan je dan verder helpen. De klassiek homeopathische middelen helpen je fundamentele blokkades op te ruimen zodat je weer in harmonie komt en verder kunt. De behandeling via Inspiring homeopathy is een versneller van je persoonlijke groei en ontwikkeling en is vaak een antwoord op een geneesproces wat maar niet doorzet. 

Voordelen van Inspiring homeopathy

 • je herstelt bij de wortel van je klacht, ziekte of aandoening, in plaats van alleen de symptomen te behandelen
 • je hoeft niet blijvend medicatie in te nemen
 • de homeopathische middelen zijn veilig en hebben geen bijwerkingen
 • je individualiteit komt naar voren en je wordt respectvol begeleid naar je eigenheid (je ware zelf)
 • transformatie is mogelijk met deze middelen
 • je volledige potentie komt naar boven en zo kun je je beste leven vormgeven

Wat is het resultaat van Inspiring homeopathy?

Inspiring homeopathy geeft je inzicht in je eigen functioneren. Het kan daardoor tot structurele verandering leiden in je leven, omdat je nieuwe perspectieven ziet hoe verder te gaan. Daarnaast werkt het genezend op lichamelijke klachten. Het is een proces dat tot een steeds grotere mate van evenwicht en harmonie kan leiden op alle niveaus: lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. 

De 7 universele lagen van Inspiring Homeopathy

We gaan uit van 7 universele lagen. Elke laag heeft een eigen thema. Er is geen vaste volgorde. Het kan ook dat er verschillende lagen tegelijk spelen. Dat geeft niet. We gaan samen stap voor stap bekijken waar jij staat en wat jij nodig hebt. 

In het kort een algemene beschrijving van de zeven lagen:

 1. Carc / Cupr / CCC: dit is de fysieke laag, waar de symptomen zichtbaar zijn. Het thema is onvoldoende zelfvertrouwen, waardoor je kwaliteiten onderontwikkeld blijven. Faalangst speelt hier een centrale rol. 
 2. Saccharum: dit is de energetische laag. Hier worden de verstoringen van de levensenergie gezien. Het thema is gebrekkige eigenliefde, waardoor je allerlei compensatiemechanismen in het leven roept en steeds een gevoel van tekort hebt. Deze laag wordt gekenmerkt door verlatingsangst, eenzaamheid, overdreven behoefte aan liefde en aandacht of juist een afwijzen daarvan. 
 3. Lac Maternum: dit is de laag van het mentale. Hier zitten de overtuigingen, denkpatronen en gedragspatronen. Het verkennen en transformeren van beperkende overtuigingen kan bijdragen aan genezing. Het thema is onvoldoende incarnatie. Niet echt op aarde zijn, onvoldoende binding met de materie, waardoor je er niet echt voor gaat, dingen uitstelt, zweeft en weinig levensvreugde kent.
 4. Vernix: dit is de laag van de emotie. Hier worden onderdrukte emoties en trauma’s vastgehouden. Het vrijlaten en helen van emotionele blokkades kan essentieel zijn voor genezing. Het thema is onvoldoende afscherming. Alles komt te sterk binnen, er is een overgevoeligheid voor de buitenwereld, er komt te veel op je af. Je loopt met de ellende van anderen rond. Je energie is vervuild. Er is verlies van eigen identiteit. Je hoofd is vol.
 5. Rhus-t: dit is de laag van het familiesysteem. Hier kan systemisch werk behulpzaam zijn. Het thema is onverwerkte traumatische ervaringen, zowel recentelijk als uit een ver verleden. Het geeft een gevoel van beschadigd zijn; het komt nooit meer goed, achterdocht. Het is een laag met veel onderdrukte boosheid en soms ook haat.
 6. Anacardium: dit is de laag van de karma. De invloed van vorige levens en zielscontracten. Het thema is het conflict tussen goed en kwaad en ons worstelen met de dualiteit van ons bestaan. De genezing van deze laag kan je bevrijden van allerlei soms onverklaarbare schuldgevoelens en boosheid. 
 7. Hydrogenium: dit is de laag van het spirituele. Hierin staat bewustzijn van verbondenheid, zingeving en spirituele groei centraal. Het is de kroon op je werk in het proces van persoonlijke groei en geestelijke ontwikkeling. Hierdoor wordt je weer verbonden met je kern, je essentie, je ziel, de kosmos. Het brengt je terug bij wie je eigenlijk bent. 

Uitbreiding van de middelen van Inspiring homeopathy

Sinds ik startte met mijn studie klassieke homeopathie, heb ik me volledig verdiept in deze universele lagen met procesmiddelen. Ik ga heel ver mee in het idee van de universele lagen en de bijbehorende middelen. Ik zie echter nog meer middelen bij de lagen. We blijven een individu met onze individuele kenmerken. Ook ervaren we onze gezondheidsproblemen op unieke wijze. Aan het unieke van ieder mens wil ik aandacht blijven geven. 

Spreekt Inspiring homeopathy en mijn werkwijze je aan?

Boek dan een kennismakingsgesprek

Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek om je mogelijkheden te bespreken.
Kosten zijn €65 voor 45 minuten. De factuur kun je declareren bij je zorgverzekeraar, evenals je consulten.