ADHD

Sinds 2015 heb ik me gespecialiseerd in de behandeling van ADHD. Aanleiding was het toenemend aantal cliënten met ADHD in mijn praktijk. Het blijkt in mijn praktijk, dat lang niet iedere cliënt die de diagnose ADHD, ook daadwerkelijk ADHD heeft. Veelal is er sprake van prikkelgevoeligheid en de reactiviteit die daaruit voortvloeit. Deze reactiviteit is de oorzaak van de onrust en de drukte die zo kenmerkend is bij iemand met ADHD. Bij de reguliere artsen is hierover nog weinig bekend, dus regulier kan nog niet op een andere manier naar de ADHD-achtige klachten gekeken worden.

Voor ADHD volg ik de methode van De Zwitserse arts en homeopaat Dr. Heiner Frei. Hij heeft veel ervaring en succes met de homeopathische behandelingen van kinderen met ADHD. In zijn praktijk heeft hij jaarlijks 600 kinderen met ADHD. De ouders komen met hun kind uit heel Zwitserland en hij krijgt veel verwijzingen van reguliere artsen. Zijn succesvolle aanpak is wetenschappelijk getoetst .

Speciale vragenlijst voor ADHD

Hij heeft een speciale vragenlijst ontwikkeld, die ik in het Nederlands vertaald heb. Bij het eerste consult leg ik de vragenlijst uit en geef ik je de vragenlijst mee. Bij het tweede consult bepalen we het homeopatische middel aan de hand van deze vragenlijst en krijg je het middel mee naar huis.

Traject

Je komt ongeveer vijf keer bij me en daarna kun je zelfstandig verder met de middelen die je thuis krijgt. Het eerste middel krijg je van mij en de opvolgende middelen bestel ik voor je bij de Hahnemann apotheek. De kosten van deze middelen bedragen ca €15 per stuk. Tijdens en na de behandeling mag je altijd contact met me opnemen.

Na verloop van tijd kun je Ritalin, Concerta, Medikinet, Equisym of Strattera langzaam af gaan bouwen in overleg met je arts.

Resultaat van de homeopatische behandeling

Van een groep van 80 kinderen met ADHD reageerden binnen 5 maanden 84% aanzienlijk op de homeopathische behandeling. 16% Vertoonde geen respons. Klassieke homeopathie geeft betere resultaten in de behandeling bij ADHD dan geneesmiddelen met methylfenidaat, zoals Ritalin en Concerta.

Ervaring patiënten

Mijn patiënten vertellen dat ze minder overprikkeld raken en van nature rustiger kunnen reageren. Ze komen meer in balans en leren zichzelf omgaan met prikkels.

Ik ben in 2015 naar zijn seminar in Gauting geweest en logeerde in hetzelfde hotel als hij. We hebben veel informatie uit kunnen wisselen en ik heb nog steeds contact met hem.

Wetenschappelijke publicaties van Heiner Frei

Via deze link vind je zijn wetenschappelijke publicaties: www.heinerfrei.ch/publications.

Voor meer informatie verwijs ik naar zijn uitgebreide website: http://www.heinerfrei.ch

ADHD