Vaccineren is een keuze! Van de overheid krijg je gratis de mogelijkheid je kindje te beschermen tegen ziektes en dat wil je vanzelfsprekend graag.  Je wilt een goede vader of moeder zijn en ook geen verwijten uit je omgeving krijgen. Je hebt misschien het idee dat je sterk in je schoenen moet staan als je besluit niet voor vaccinatie te kiezen.

Ervaring

Mijn ervaring is inderdaad dat je keer op keer te horen krijgt, dat je je kindje moet vaccineren. Het consultatiebureau, de huisarts, schoolartsen, etc. Sommige collega-ouders worden wat zenuwachtig als ze horen dat jouw kindje niet gevaccineerd is.

Bij onze zoon zijn we later begonnen en onze dochter is niet gevaccineerd. Ik geef direct toe dat het in het begin, als je kindje nog klein is, best spannend is. Dat komt mede door de angst die we aangepraat krijgen door onze omgeving.

Als vaccineren een keuze is, wat welke mogelijkheden heb je?

  • later beginnen
  • begeleiden met homeopathie
  • een keuze te maken welke vaccinatie je wel geeft en welke niet
  • vaccineren en de reactie afwachten; bij een reactie pas homeopathisch behandelen (ontstoren)
  • kiezen voor een homeopathische profylaxe

Brainstormen over je keuze

Als je twijfelt, kun je een afspraak maken om je vragen te bespreken. Graag zie ik beide ouders, omdat ouders onderling regelmatig van mening verschillen. De keuze blijft bij jou of jullie en ik zeg je niet bij voorbaat het niet te doen.

Hoe kun je vaccinaties begeleiden?

Je geeft vóór en na de vaccinaties een homeopathische verdunning van dezelfde vaccinatie als die je kindje krijgt. Krijgt je kindje bijvoorbeeld een bmr-vaccinatie, dan is de homeopatische verdunning ook gemaakt van het bmr-virus. De werking blijft intact, omdat met de bmr-vaccinatie gewerkt wordt met een verzwakt levend virus en bij homeopathie niet. Alleen gelijksoortige stoffen kunnen de werking van elkaar teniet doen.

Bijwerkingen van vaccinaties ‘ontstoren’

Kinderen kunnen bijwerkingen ervaren. Nadien kun je de bijwerkingen door een homeopathische behandeling laten ‘ontstoren’. Ontstoren wil zeggen dat de bijwerking van de vaccinatie teniet gedaan wordt. De werking van de vaccinatie blijft ook hier intact.

Ik ontstoor alleen als de directe aanleiding van de ziekte de vaccinatie is. Dus als de klacht(en) echt aanwijsbaar aanwezig is of zijn sinds de vaccinatie en er een heftige reactie op de vaccinatie is geweest.

Geen paracetamol geven na vaccinatie

Mijn advies is om na de vaccinatie geen paracetamol te geven! Het natuurlijke afweersysteem geeft aan dat er indringers zijn en verhoogt de temperatuur om de indringers ‘op te ruimen’. Dit is een belangrijk mechanisme van onze afweer. En vooral na vaccinaties, die onze afweer beïnvloeden, hoort onze natuurlijke afweer vooral niet beïnvloed te worden door paracetamol.