prikkelgevoelig

Specialisme: prikkelgevoeligheid

Het kan een grote uitdaging zijn om met prikkels om te gaan. Je bent vaak moe, emotioneel, lusteloos, prikkelbaar, onrustig, je voelt spanning in je lijf en je kunt allerlei klachten hebben. Prikkels kunnen zijn: fel licht, intense indrukken van bijvoorbeeld tv, tablet of telefoon, drukte van (veel) mensen om je heen, geluid, geuren.

Prikkels komen binnen en stapelen zich op. Het opstapelen van de prikkels geeft op den duur onbalans, waardoor emoties zoals woede, verdriet, irritatie, piekeren of heel druk doen voorkomen. Je concentratie wordt zwakker, je slaap wordt slechter, je presteert minder en er kunnen angsten optreden.

Prikkelgevoeligheid is een eigenschap die zich kan ontwikkelen in de loop van je leven. Het is als het ware een verhoogde kwetsbaarheid voor prikkels en kan ontstaan door allerlei oorzaken, zoals bijvoorbeeld leven onder stress, een ongeluk, een doorgemaakte ziekte. Bij kinderen bijvoorbeeld door een zware tijd tijdens de zwangerschap van de moeder, een moeilijke bevalling, vaccinaties. Er kan ook sprake zijn van hoogsensitiviteit en dat je er (nog) niet prettig mee om kunt gaan.

Kenmerken prikkelgevoeligheid:

  • overprikkeling / stress
  • emotionele intensiteit
  • reactiviteit

Lichamelijke klachten door prikkelgevoeligheid

Je gaat naar de huisarts en hoort bijvoorbeeld een van de volgende diagnoses: ADHD, ADD, burn-out, overspannen, stress-gerelateerde klachten, darmklachten, huidklachten, angststoornis, hoofdpijnklacht of klacht aan de luchtwegen. Al deze klachten kunnen onder andere komen door het nog niet goed kunnen verwerken van prikkels, naast een lichamelijke oorzaak. Ik zie het als mijn missie om clienten erop te wijzen, dat het op de (voor jou) juiste wijze omgaan met prikkels van groot belang is! Op mijn website: www.prikkelgevoelig.nl kun je meer lezen.

Hoogsensitiviteit

Naast prikkelgevoelig zijn door diverse mogelijke oorzaken, heeft 20% van de bevolking een van nature verhoogde gevoeligheid voor prikkels. Dit zijn de hoogsensitieve mensen, ook wel HSP genoemd. Als je hoogsensitiviteit (nog) niet goed beheerst, kun je ook bovengenoemde mentale of lichamelijke klachten krijgen. Meer informatie hierover vind je op: https://prikkelgevoelig.nl/hoogsensitief/

Meer informatie over prikkelgevoeligheid op: www.prikkelgevoelig.nl