Investering en vergoeding voor consult

De investering in je gezondheid door een homeopathisch consult krijg je (deels) vergoed vanuit je aanvullende zorgverzekering. Je eigen risico wordt niet aangesprokenIk voldoe aan alle eisen die je zorgverzekeraar stelt aan een alternatief genezer om voor vergoeding in aanmerking te komen. De eisen kun je hier lezen. 

Investering

Eerste consult: € 125 ( max.1,5 uur)
Vervolgconsult: € 85 (max. 1 uur)

Acute klachten: € 50 (max. 0,5 uur)

Toeslag huisbezoek: €20 (binnen een afstand van 10 km)

Alle benodigde studietijd, updates e.d. is bij de prijs inbegrepen

Betaling: betaling via een tikkie of bankoverschrijving met een betaaltermijn van 14 dagen. 

Workshop homeopathie: Leer het zelf!
kijk hier voor meer informatie

Kort algemeen advies tijdens telefonisch spreekuur is gratis

Vergoeding 2022

Homeopathie Holten is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Klassieke Homeopathie (NVKH), de RBCZ en Quasir. 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden consulten van klassiek homeopaten die aangesloten zijn bij de NVKH geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering. 

Om er zeker van te zijn dat uw behandeling vergoed wordt, bekijkt u uw polisvoorwaarden of neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.  

Bekijk ook dit overzicht met vergoedingen van zorgverzekeraars in 2022. 

Privacy

Je privacy is in goede handen. Als praktijk voor Klassieke Homeopathie ben ik wettelijk verplicht een privacy document op te maken. Mijn privacy document vind je hier 

 

Klachtenreglement

Als je klachten hebt over mijn behandeling, dan hoop ik dat we daar samen in een open gesprek uit kunnen komen. Als je een gesprek lastig vindt, schrijf me dan een e-mail. Vanuit de beroepsvereniging ben ik ook aangesloten bij een geschillencommissie (Stichting zorggeschil). Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir Expertisecentrum klachtbehandeling raadplegen. Zie hier de route voor klachtafhandeling van Quasir.

 

quasir logo
Stichting zorggeschil