Levenskracht is een onbekend woord voor velen. Het immuunsysteem houdt ons sinds Covid meer bezig dan ooit tevoren. We hebben allemaal wel gehoord, gelezen of iets geleerd over ons immuunsysteem. Wat het is en hoe ik er tegenaan kijk heb ik tevens omschreven in een ander artikel, bijvoorbeeld hier. Er is echter nog iets groters – iets veelomvattender – dan ons immuunsysteem. Daar wil ik in dit artikel aandacht aan schenken. 

Wat is groter dan ons immuunsysteem?

Met ‘groter’ dan ons immuunsysteem, bedoel ik ‘veelomvattender’. Het is onze ‘levenskracht’ die groter is dan ons immuunsysteem. Je levenskracht is de totaliteit van lichaam, geest, ziel, chakra, aura. Als men de levenskracht wegdenkt, is ons stoffelijk organisme niet in staat te voelen, handelen, zich in stand te houden. Alleen de levenskracht, dat in gezondheid en ziekte het lichaam aan de gang houdt, maakt dat de mens beleeft en functioneert.

Het is de levenskracht, die de mens in balans houdt en daarmee levend en gezond. Het is een kracht die zich uit in voelen en handelen. Daarmee zie je dat de kracht vele richtingen heeft. Niet alleen lichamelijke balans, maar ook de geest en de ziel worden in evenwicht gehouden. Hahnemann schrijft al in 1835 in zijn levenswerk ‘Het Organon”, dat de mens zich vrij van zijn lichaam moet kunnen bedienen. Dat wil zeggen dat de mens zonder lichamelijke klachten zou moeten kunnen leven. Maar ook dat de mens zijn lichaam moet kunnen bedienen voor de hogere bedoelingen van ons bestaan. En daarmee wordt bedoeld: een gezonde geest en het kunnen vervullen van je zielsmissie. (= leven vanuit je kern: niet allen ‘weten’, maar ook manifesteren).

Als mens zijn we niet alleen ons lichaam

Als mens zijn we niet alleen ons lichaam en staan we niet puur afgescheiden en alleen op de wereld. We zijn veel meer dan alleen ons lichaam en we staan in verbinding met alle levende wezens (mensen & dieren) om ons heen. 

Door te denken in delen die samen het geheel vormen, ga je denken in afgescheiden eenheden. Die bestaan niet in ons lichaam. Alles werkt samen en functioneert in verband. Ook het immuunsysteem is daarvan een onderdeel. Het immuunsysteem werkt niet zelfstandig, maar in samenwerking. Als ik daar verder op voortborduur, zie je dat het onzinnig is om alleen je immuunsysteem te versterken. Het is onzinnig om één onderdeel te versterken. Lichaam, geest en ziel zijn onlosmakelijk verbonden. 

Onze levenskracht is het zelfhelend / zelfherstellend vermogen

Je kunt gaan googelen op zelfherstellend of zelfhelend vermogen. Daarmee wordt eigenlijk bedoeld de levenskracht die ik hierboven beschrijf. 

 

Ook interessant om ook te lezen of te luisteren: (ik zal deze lijst aanvullen in de loop der tijd)

Henk Fransen:het zelfgenezend vermogen van jouw leven. Hij noemt het ‘bron’. Maar het is maar een woord. Wij homeopaten hebben het woord ‘levenskracht’ gekozen.  https://www.youtube.com/watch?v=HQEfakoBY1U 

Lees de website: https://www.barbarakremers.nl/zelfgenezend-vermogen-bevorderen/

Juriaan Galavazi op: www.dokterjuriaan.nl