Hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit is een eigenschap waar je mee geboren wordt. Als homeopaat zal ik niets aan je hoogsensitiviteit veranderen. In feite is hoogsensitiviteit een prachtige eigenschap met mooie positieve mogelijkheden…. Om er op fijne wijze mee om te gaan blijkt wel een kunst!

Omgaan met hoogsensitiviteit

Ik kan je ondersteunen met de manier waarop je met hoogsensitiviteit om kunt gaan en tevens met de lichamelijke problemen die je erdoor kunt ervaren, doordat je hoogsensitiviteit nog niet goed beheerst. 

Door langdurige overprikkeling bijvoorbeeld kun je als hoogsensitief persoon ook prikkelgevoelig (overgevoelig) worden. Op de pagina ‘prikkelgevoelig’ staat een lijst van mogelijke lichamelijke problemen die je kunt ervaren door een hoge mate van / of langdurige overprikkeling.  Je kunt je emoties moeilijker verwerken, je wordt gevoeliger voor indrukken uit je omgeving en daardoor nog reactiever. Je kunt mogelijk geen rust meer vinden. Precies op deze onrust richt ik me met een homeopathisch middel. Het resultaat is dat je beter in balans komt, beter om kunt gaan met je hoogsensitiviteit, minder lichamelijk ongemak hebt en meer rust kunt vinden.

Wat is hoogsensitiviteit?

Hoogsensitiviteit is een sensitiviteit waar je mee geboren wordt. Je bent je bewuster van indrukken. Zowel positieve als negatieve indrukken van de omgeving hebben meer invloed op je, doordat je zintuigen in het algemeen gevoeliger zijn. Hoogsensitieve mensen die mooi in balans zijn, weten goed hun richting te bepalen. Als ze iets niet willen, gaan ze het uit de weg. 

Hooggevoelig en hoogsensitief is dat hetzelfde?

Er zijn tegenwoordig verschillende termen in omloop: Hoogsensitief, hooggevoelig, HSP en prikkelgevoelig. Hoogsensitief komt van de afkorting HSP (High Sensitive Person). De term hooggevoelig is in Nederland geïntroduceerd en er wordt hetzelfde mee bedoeld als hoogsensitief. De belgische Prof. Dr. Elke van Hoof schrijft in haar boek dat hoogsensitief en hooggevoelig niet hetzelfde is, maar deze bewering heeft ze teruggenomen voor Nederland. Na overleg is door de groep hoogsensitief.nu is overeengekomen dat Elke van Hoof  eigenlijk overgevoelig bedoeld in plaats van hooggevoelig. Prikkelgevoelig betekend ook overgevoelig. 

Samenvattend

– Hoogsensitief = HSP = hooggevoelig  en 

– Prikkelgevoelig = overgevoelig

Definitie van HSP

De Amerikaanse psycholoog Elaine N. Aron beschrijft in haar boeken de kenmerken van hoogsensitieve mensen. In 1996 bracht zij haar boek uit en daarmee waren HSP’s geboren. Ze concludeert dat een bepaalde groep mensen beschikt over een natuurlijke aanleg om veel dingen op te merken en daarover diep na te denken. Zij noemt deze mensen ‘hoogsensitief’. Ook andere onderzoekers zijn hoogsensitiviteit gaan onderzoeken. Al met al is intussen duidelijk, dat DE hoogsensitieve mens niet bestaat en daarmee is er eigenijk ook geen theorie rond hoogsensitiviteit. In de loop van de jaren is wel veel duidelijk geworden en ook kan met MRI aangetoond worden dat hoogsensitiviteit werkelijk bestaat. Er wordt iedere dag nog steeds veel werk omtrent dit onderwerp verzet. 

Belangrijkste kenmerken van HSP

  • diepgaande verwerking (sensitiviteit aldus Van Hoof), 
  • overstimulatie (overprikkeling aldus Van Hoof) / stress en
  • emotionele intensiteit (reactiviteit aldus Van Hoof). 

Diepgaande verwerking

Hoogsensitiviteit is een gave waardoor je diepgaand kunt verwerken. Het is het belangrijkste kenmerk van hoogsensitiviteit. Als je veel tijd nodig hebt om de dag of gebeurtenissen te verwerken, dan spreek je van diepgaande verwerking. Maar ook als er eerst goed na moet denken wat een ander zou kunnen bedoelen met een vraag, omdat er 10 antwoorden omhoog komen. Vermijd je het journaal, omdat je de nare beelden niet kunt verdragen? De beelden prikken zich vast op je netvlies en de emoties kunnen hoog oplopen, waar je soms niet binnen een uur of zelfs binnen een dag af kunt zijn. 

Deze diepgaande verwerking is ook terug te zien op MRI-scans. Bij hoogsensitieve mensen slaan meer gebieden in de hersenen aan dan bij niet-hoogsensitieven bij dezelfde hoeveelheid informatie. Er is dus niets spiritueels aan hoogsensitiviteit

Overstimulatie

Overstimulatie of overprikkeling valt het meest op door het ongemak. Je raakt overprikkeld door zowel positieve als negatieve prikkels. De klachten zijn een gevolg van overprikkeling van de zintuigen. 

Emotionele intensiteit

Emotionele intensiteit is het overspoeld raken door prikkels.  

Rustige HSP'ers & drukke HSP'ers

De rustige HSP’ers (rustzoekers) zijn rustig, zodra ze zich vanuit hun gevoeligheid in verbinding stellen met de wereld om zich heen. Het zijn rustige en beschouwende mensen.

De drukke HSP’ers (sensatiezoekers) laten druk gedrag zien, zodra ze zich vanuit hun gevoeligheid in verbinding stellen met de wereld om zich heen. Bij mensen wordt het gedrag verward met ADHD als men niet bekend is met hooggevoeligheid. 

Een stukje biologie

  • de thalamus krijgt meer prikkels door
  • gebieden van complexe visuele verwerking zijn actiever
  • je bent context afhankelijker bij taakuitvoering
  • er is meer activiteit van de spiegelneuronen
  • er zijn studies over de invloed van het 5-HTTLPR-gen bij hoogsensitieve personen

Wetenschappelijk onderzoek hoogsensitiviteit

Er zijn al een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar hoogsensitiviteit. Alleen blijkt nu dat de term hoogsensitiviteit nog niet geheel duidelijk en helder bepaald is. Voor een deel zit in de term hoogsensitiviteit een stuk overgevoeligheid / prikkelgevoeligheid. Niet iedereen die hoogsensitief is, is ook overgevoelig / prikkelgevoelig. In de toekomst wordt het onderscheid duidelijker gemaakt. 

Ook is de wetenschap bezig met een nieuwe checklist, waarin je zelf je hoogsensitiviteit kunt herkennen. Nu is het nog zo, dat in de checklist tevens een stuk overgevoeligheid zit, waardoor de checklist voor verwarring zorgt.